Çağdaş OKTAY
0 Takipçi | 10 Takip
14 10 2012

Eğitim Teknolojisinin Tarihi Gelişimi

  Eğitim teknolojisi, eğitim ve teknoloji kavramlarını kapsamaktadır. Literatürde geçen belli başlı tanımları şu şekildedir: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.” “Eğitim, bireyin toplumsal yeteneğinin ve en elverişli düzeyde kişisel gelişiminin elde edilmesi için seçilmiş ve denetimli bir çevreyi içine alan toplumsal bir süreçtir.” Eğitimde davranışları geliştirme ve yetenekleri geliştirme, bilgi, beceri, tutumları kazandırma amaçtır. Bu amaç öğrenme-öğretme ortamlarında sağlanır. Teknoloji ise; insanlara kendi işlerini yapmasında bir takım kolaylıklar sağlayan, etkili, kaliteli ve kompleks ürünler ortaya çıkarılmasında rol oynayan sistemler bütünü olarak tanımlanabilir. Ayrı olan eğitim teknolojisi, davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir insan gücünü ve insan gücü dışı kaynakları, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları değerlendirerek, bireyler, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalıdır. Teknoloji ve eğitim, öğrenme-öğretme ortamlarında kaliteyi arttırmak için birlikte kullanılmaktadır. EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN AMAÇLARI Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek Öğretme - öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek Öğretme - öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek Öğretme ve öğrenmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek Eğitim ihtiyaçlarını ve imkanlarını bilimsel araştırma konusu yapmak Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek... Devamı